وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال کامیاران
نام ونام خانوادگي: محمد شريف اميري
سوابق تحصيلي: دیپلم
سوابق شغلي: 5/29
ايثارگري:-